Välkommen

Kjell Ericsson Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med tillhörande byggsektor. Vi äger och förvaltar centralt belägna fastigheter på strategiska orter runt om i landet. I huvudsak består bestånden av bostadsfastigheter men även kommersiella enheter inryms.

Vision

Vår vision är att sätta hyresgästen i centrum genom att tillhandahålla ett kvalitativt boende, samt att genom strategisk och flexibel hyresgästanpassning skapa en kreativ arbetsmiljö i de kommersiella enheterna. Genom ett ambitiöst engagemang skapas trivsel och trygghet, och därigenom en låg vakansnivå.