Välkommen

Kjell Ericsson Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med tillhörande byggsektor. Vi äger och förvaltar centralt belägna fastigheter på strategiska orter runt om i landet. I huvudsak består bestånden av bostadsfastigheter men även kommersiella enheter inryms.

Kjell Ericsson Fastigheter AB äger och förvaltar idag ca 75 000 kvm uthyrningsbar yta varav 25 000 kvm utgör fastigheten Lillängen 2:1 med tillhörande stadsmark på 320 000 kvm.

Vision

Vår vision är att sätta hyresgästen i centrum genom att tillhandahålla ett kvalitativt boende, samt att genom strategisk och flexibel hyresgästanpassning skapa en kreativ arbetsmiljö i de kommersiella enheterna. Genom ett ambitiöst engagemang skapas trivsel och trygghet, och därigenom en låg vakansnivå.